Национална служба за запошљавање одобрила је средства Јавном комунално стамбеном предузећу ЕКОС за радно ангажовање петнаест лица која ће се бавити уређењем запуштених зелених површина у насељима у општини Житиште. Ангажовани радници ће у наредна четири месеца редовно вршити уклањање шибља и другог растиња, кошење траве и сакупљање отпада на јавним зеленим површинама на територији општине Житиште и побољшање њиховог изгледа и квалитета. Такође, реализацијом јавног рада умањиће се потенцијална опасност од размножавања штеточина и ширења алергених биљака, а подићи ће се ниво еколошке свести становништва о значају очувања и унапређења животне средине.

Обавештавамо становнике Општине Житиште да се тренутно врши попис постојећег стања на гробљима, тј. нумеризација гробних места. Одлуком Скупштине Општине Житиште, Јавно предузеће ЕКОС добило је на управљање гробља на територији општине Житиште и ово је само један у низу корака које ће јавно предузеће преузети у наредном периоду, како би уредили наша гробља и довели их на ниво какав је већ у већини градова и општина у Србији.

Страна 1 од 3


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer