Обрасци

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

 

За промену адресе на коју стиже рачун за комуналне услуге потребно је доставити образац изјаве о промени адресе становања који можете да преузмете овде

 

За промену власника домаћинства на чије име треба да стиже рачун за комуналне услуге потребно је доставити образац изјаве о промени власника домаћинства који можете да преузмете овде

 

 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

За доказивање да у кући нико не станује у циљу обустављања наплате услуге за одношење отпада потребно је доставити образац изјаве са два сведока да у кући нико не станује. Потписи сведока морају бити оверени код јавног бележника у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и преписа. Форму обрасца изјаве можете да преузмете овде

 

Захтев за добијање канте за отпатке можете да преузмете овде

 

 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

 

Захтев за прикључење на водоводну мрежу можете да преузмете овде

 

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

Захтев за заузимање продајног простора за продају робе ван пословног простора можете да преузмете овде


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer