Обавештење о одношењу отпада и очитавању водомера

На основу Закона о управљању отпадом, ЈКСП “ЕКОС” је у обавези да преузима само комунални отпад (отпад из домаћинстава, односно кућни отпад као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства: хартија, пластика и сл.) Комунални радници ЈКСП “ЕКОС” неће односити земљу, шут, стајско ђубриво, окресано грање, траву и пепео. Такође, молимо вас да теренским радницима ЈКСП “ЕКОС” обезбедите несметан рад приликом очитавања стања на водомеру-чисте и приступачне шахте. Уколико се не будете налазили на адреси локације водомера приликом очитавања, можете сами очитати стање и исто пријавити служби ЈКСП “ЕКОС” најкасније до 25. у месецу за текући месец. У супротном ћемо као релевантно стање узети просечну потрошњу. Хвала на разумевању, ЈКСП “ЕКОС”.


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer