Календар одношења отпада

Под отпадом из стамбених, пословних и других објеката подразумевају се отпаци из домаћинства, стара одећа и обућа, хартија, ситна амбалажа, као и отпад настао обављањем делатности, а који се може сместити у судове за смеће, односно пластичне џакове за смеће. 

У отпад који се не односи спада земља, грађевински отпад, ђубриво, фекалије, пепео и отпаци настали обављањем делатности који се не могу сместити у судове за смеће и друго.

Отпад из домаћинстава односи се једном у две недеље, према следећој динамици: 

   

ДВОНЕДЕЉНИ ЦИКЛУС
 Дан  Место

 Предвиђени датуми за одношење отпада

у 2022. години

Понедељак

Нови Итебеј

Банатско Вишњићево

3. јан – 17. јан – 31. јан – 14. феб – 28. феб – 14. мар – 28. мар – 11. апр – 25. апр – 9. мај – 23. мај – 6. јун – 20. јун – 4. јул – 18. јул – 1. авг – 15. авг – 29. авг - 12. сеп – 26. сеп – 10. окт – 24. окт – 7. нов – 21. нов – 5. дец – 19. дец
Уторак Српски Итебеј 4. јан – 18. јан – 1. феб – 15. феб – 1. мар – 15. мар – 29. мар – 12. апр – 26. апр – 10. мај -  24. мај – 7. јун – 21. јун – 5. јул – 19. јул – 2. авг – 16. авг – 30. авг – 13. сеп – 27. сеп – 11. окт – 25. окт – 8. нов – 22. нов – 6. дец – 20. дец
Среда Банатско Карађорђево 5. јан – 19. јан – 2. феб – 16. феб – 2. мар – 16. мар – 30. мар – 13. апр – 27. апр – 11. мај – 25. мај – 8. јун – 22. јун – 6. јул – 20. јул – 3. авг – 17. авг – 31. авг – 14. сеп -  28. сеп – 12. окт – 26. окт – 9. нов – 23. нов – 7. дец – 21. дец
Четвртак

Житиште, десна страна

(Улице Вељка Влаховића, Вука Караџића

и остале улице са којима се укрштају)

6. јан – 20. јан – 3. феб – 17. феб – 3. мар – 17. мар – 31. мар – 14. апр – 28. апр – 12. мај – 26. мај – 9. јун – 23. јун – 7. јул – 21. јул – 4. авг – 18. авг – 1. сеп – 15. сеп – 29. сеп – 13. окт – 27. окт – 10. нов – 24. нов – 8. дец – 22. дец
Петак

Житиште, лева страна

(Улице Славка Родића, Светозара Марковића

и остале улице са којима се укрштају)

6. јан – 21. јан – 4. феб – 18. феб – 4. мар – 18. мар – 1. апр – 15. апр – 29. апр – 13. мај – 27. мај – 10. јун – 24. јун – 8. јул – 22. јул – 5. авг – 19. авг – 2. сеп -  16. сеп – 30. сеп – 14. окт – 28. окт – 11. нов – 25. нов – 9. дец – 23. дец
Понедељак

 Међа

Хетин

10. јан – 24. јан – 7. феб – 21. феб – 7. мар – 21. мар – 4. апр – 18. апр – 2. мај – 16. мај – 30. мај – 13. јун – 27. јун – 11. јул – 25. јул – 8. авг – 22. авг – 5. сеп – 19. сеп – 3. окт – 17. окт – 31. окт – 14. нов – 28. нов – 12. дец – 26. дец
Уторак

Банатски Двор

Торда

11. јан – 25. јан – 8. феб – 22. феб – 8. мар – 22. мар – 5. апр – 19. апр – 3. мај – 17. мај – 31. мај – 14. јун – 28. јун – 12. јул – 26. јул – 9. авг – 23. авг – 6. сеп – 20. сеп – 4. окт – 18. окт – 1. нов – 15. нов – 29. нов – 13. дец – 27. дец
Среда Честерег 12. јан – 26. јан – 9. феб – 23. феб – 9. мар – 23. мар – 6. апр – 20. апр – 4. мај – 18. мај – 1. јун – 15. јун – 29. јун – 13. јул – 27. јул – 10. авг – 24. авг – 7. сеп – 21. сеп – 5. окт – 19. окт – 2. нов – 16. нов – 30. нов – 14. дец – 28. дец
Четвртак Торак 13. јан – 27. јан – 10. феб – 24. феб – 10. мар – 24. мар – 7. апр – 21. апр – 5. мај – 19. мај – 2. јун – 16. јун – 30. јун – 14. јул – 28. јул – 11. авг – 25. авг – 8. сеп – 22. сеп – 6. окт – 20. окт – 3. нов – 17. нов – 1. дец – 15. дец – 29. дец
Петак Равни Тополовац  14. јан – 28. јан – 11. феб – 25. феб – 11. мар – 25. мар – 8. апр – 22. апр – 6. мај – 20. мај – 3. јун – 17. јун – 1. јул – 15. јул – 29. јул – 12. авг – 26. авг – 9. сеп – 23. сеп – 7. окт – 21. окт – 4. нов – 18. нов – 2. дец – 16. дец - 30. дец

 


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer