Управљање отпадом

Управљање отпадом представља једну од основних делатности нашег предузећа. ЈКСП "ЕКОС" врши услуге одлагања отпада за око 6.000 домаћинстава и правних лица са територије општине Житиште. У употреби су два професионална камиона смећара која на годишњем нивоу прикупе преко 2.300 тона отпада. У циљу унапређења заштите животне средине, домаћинства која редовно измирују своје обавезе имају могућност да добију пластичну канту запремине 120 литара за одлагање отпада.

Сходно Стратегији одрживог развоја општине Житиште, ЈКСП "ЕКОС" редовно спроводи уклањање дивљих депонија у општини Житиште. Овом приликом још једном апелујемо на грађане општине Житиште да не бацају отпад на недозвољеним местима, као и да не врше спаљивање и друго непрописно одлагање отпада, већ да га искључиво одлажу на прописан начин изношењем испред свог домаћинства, према утврђеном плану изношења отпада за свако насеље, који ће потом преузети радници комуналне службе ЈКСП "ЕКОС". 

Ради што квалитетнијег пружања услуга у плану је набавка новог камиона смећара и булдожера, као и друге опреме и машина како би се додатно унапредило пословање комуналног сектора предузећа. 


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer